Försäljning av utländsk egendom
Semih Sancar Caddesi, Guldtorn 69, Kyrenia
Park Heights Square 1, Dubai, Förenade Arabemiraten
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., kontor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesien

Hur får jag ett Emirates ID?

Startsida " Användbar " Hur får jag ett Emirates ID?
Författare till artikeln:
Anthony Bovkun
Fastighetsspecialist i Förenade Arabemiraten
Datum:  11.01.2024
Lästid: 12 min.
Visningar:  90

I dagens värld, där globaliseringen suddar ut gränserna, blir det allt viktigare att kunna röra sig fritt mellan olika länder. En av de viktigaste delarna i denna process är att skaffa ett identifikationsnummer eller ID. I Förenade Arabemiraten kallas detta Emirates ID. Men hur får man det, särskilt om man är medborgare i Ryska federationen? I den här artikeln kommer vi att titta på alla aspekter av denna fråga.

Vad är Emirates ID och dess nödvändighet

Emirates ID är ett universellt identitetskort som används i Förenade Arabemiraten. Det är inte bara ett identitetskort, utan också nyckeln till många tjänster och möjligheter i landet. Alla invånare i Förenade Arabemiraten, inklusive medborgare och utlänningarEmirates ID är det universella ID-kort som används i Förenade Arabemiraten. Det är inte bara ett identitetskort, utan också en nyckel till en mängd tjänster och möjligheter i landet. Alla invånare i Förenade Arabemiraten, inklusive medborgare och utlänningar, måste ha ett Emirates ID.

Emirates ID-kort innehåller ett unikt identifikationsnummer som tilldelas varje invånare i Förenade Arabemiraten och används för identifiering i alla statliga, halvstatliga och privata institutioner. Detta nummer förblir oförändrat under en persons hela liv, även om de ändrar sin bosättning eller medborgarskapsstatus.

Emirates ID krävs inte bara för att verifiera identitet, utan också för att utföra olika transaktioner som att öppna ett bankkonto, erhålla medicinsk service, registrera en bil och mycket mer. Utan Emirates ID blir många av dessa transaktioner omöjliga eller betydligt mer komplicerade.

Emirates ID spelar därför en avgörande roll i livet för alla som bor i Förenade Arabemiraten. Det är inte bara ett dokument, utan ett viktigt verktyg som underlättar tillgången till de många tjänster och möjligheter som erbjuds i landet.

Översikt över Emirates ID

Emirates ID utfärdas av Förenade Arabemiratens federala identifierings- och nationalitetsmyndighet. Kortet innehåller innehavarens personuppgifter, inklusive namn, födelsedatum, kön, fotografi, identifikationsnummer och utgångsdatum. Det finns också en QR-kod på kortet som innehåller alla dessa uppgifter i elektroniskt format.

Emirates ID är utrustat med toppmodern säkerhetsteknik för att skydda ägarens personuppgifter. Kortet har ett inbyggt elektroniskt chip som lagrar biometriska data som fingeravtryck och näthinneskanningar samt annan känslig information. Detta gör Emirates ID till ett av de säkraste ID-korten i världen.

Dessutom anger Emirates ID innehavarens status i Förenade Arabemiraten - om det är en medborgare, bosatt eller besökare. Detta hjälper myndigheterna i Förenade Arabemiraten att hantera migrationsflöden och garantera säkerhet och ordning i landet.

Sammanfattningsvis är Emirates ID ett multifunktionellt identitetskort som ger bekvämlighet och säkerhet för sina innehavare.

Betydelse och funktioner för Emirates ID i Förenade Arabemiraten

Emirates ID spelar en viktig roll i livet för invånarna i Förenade Arabemiraten. Det fungerar som en universell identitetshandling och används för att få tillgång till statliga och kommersiella tjänster, inklusive utbildning, hälsovård, bank, transport och mer. Dessutom krävs Emirates ID för anställning och visumansökningar.

Dessutom används Emirates ID för auktorisering i Förenade Arabemiratens statliga e-tjänster, vilket gör det möjligt för medborgare och invånare att hantera sina statliga tjänster online. Detta inkluderar att lämna in ansökningar, betala räkningar, begära tjänster och mer.

Emirates ID används också som en handling för resor inom länderna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC), vilket underlättar rörligheten mellan dessa länder.

Vikten av Emirates ID i Förenade Arabemiraten kan inte underskattas. Det är en integrerad del av livet i landet, underlättar tillgången till tjänster och möjligheter och förenklar interaktionen med offentliga och privata institutioner.

Fördelar med att få ett Emirates ID för ryssar

För medborgare i Ryska federationen som bor eller planerar att flytta till Förenade Arabemiraten kan ett Emirates ID öppna upp för många möjligheter. För det första underlättar det processen för anpassning och integration i Förenade Arabemiraten. För det andra ger det tillgång till ett brett utbud av tjänster och privilegier. För det tredje kan det förenkla processen för att få ett arbets- eller investerarvisum.

Emirates ID kan också underlätta processen att teckna sjukförsäkring i Förenade Arabemiraten, vilket är ett obligatoriskt krav för alla invånare. Försäkringsbolag kräver ofta Emirates ID för att utfärda en försäkring.

Dessutom kan Emirates ID vara användbart för ryssar som planerar att öppna ett företag i Förenade Arabemiraten. Att ha detta dokument kan förenkla processen att registrera ett företag och erhålla nödvändiga licenser.

Slutligen är Emirates ID ett universellt dokument som erkänns av alla institutioner i Förenade Arabemiraten. Det innebär att istället för att bära med sig flera olika dokument kan medborgare helt enkelt använda sitt Emirates ID för att bevisa sin identitet, uppehållstillstånd och annan viktig information.

Villkor och krav för att erhålla ett Emirates ID

För att erhålla ett Emirates ID krävs att vissa villkor och krav uppfylls. För det första måste den sökande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten. För det andra måste den sökande tillhandahålla en uppsättning dokument inklusive pass, bosättningsdokument, läkarintyg och andra. För det tredje måste den sökande fylla i ett ansökningsformulär och betala de relevanta avgifterna.

Det är viktigt att notera att en ansökan om ett Emirates ID måste lämnas in inom 30 dagar efter inresan i Förenade Arabemiraten. Om ansökan inte lämnas in inom denna period kan den sökande åläggas böter.

Dessutom måste de sökande genomgå en läkarundersökning för att bekräfta att de inte är smittade med vissa sjukdomar. Denna undersökning omfattar vanligtvis ett HIV-test, ett tuberkulostest och andra medicinska kontroller.

Slutligen måste sökande tillhandahålla bevis på bosättning i Förenade Arabemiraten. Detta kan vara ett hyresavtal, en elräkning i den sökandes namn eller annat dokument som bevisar bostadsadressen.

Särdrag för medborgare i Ryska federationen

För medborgare i Ryska federationen kan processen för att få ett Emirates ID ha vissa särdrag. De kan till exempel behöva ytterligare dokument eller översättningar, och de kan ställas inför strängare krav på bosättning. I allmänhet skiljer sig dock processen inte från förfarandet för medborgare i andra länder.

En egenhet är behovet av att översätta vissa dokument till arabiska. Alla dokument som lämnas in för Emirates ID måste vara på arabiska eller engelska. Om originaldokumenten är på ryska måste de översättas till arabiska eller engelska av en professionell översättare.

Dessutom bör ryska medborgare som ansöker om Emirates ID ta hänsyn till att processen kan ta lite tid. Det tar vanligtvis mellan 2 och 4 veckor från ansökan till mottagandet av ID-kortet, så det rekommenderas att ansöka så tidigt som möjligt.

Slutligen är det värt att notera att ryska medborgare, liksom medborgare i andra länder, bör uppdatera sitt Emirates ID när personlig information som bostadsadress, hälsostatus etc. ändras. Detta är viktigt för att hålla uppgifterna i Emirates ID-systemet uppdaterade.

Steg-för-steg-guide för att få ett Emirates ID

Att erhålla ett Emirates ID innebär flera steg, som vi delar upp i följande steg för att underlätta förståelsen:

Steg 1: Skicka in en ansökan

Den sökande måste fylla i ID-ansökan elektroniskt på webbplatsen för UAE Federal Identification and Nationality Authority. Ansökan måste fyllas i korrekt, utan fel eller stavfel, och innehålla alla nödvändiga uppgifter.

Steg 2: Godkännande av ansökan

När ansökan har lämnats in kommer den att granskas av de behöriga myndigheterna. Om ansökan godkänns skickas ett meddelande till den sökande med uppgift om datum och plats för inlämning av biometriska uppgifter.

Steg 3: Överlämnande av biometriska uppgifter

Den sökande måste besöka ett av kundservicecentren för att lämna biometriska uppgifter. Detta inkluderar fotografering och fingeravtryck. Den sökande bör ta med sig sitt pass och meddelandet om godkännande av ansökan.

Steg 4: Skaffa ett Emirates-ID

När ansökan och de biometriska uppgifterna har behandlats kommer ID-kortet att produceras och skickas till den adress som den sökande har angett. Den sökande bör kontrollera att alla uppgifter på ID-kortet är korrekta och om några fel upptäcks, kontakta UAE Federal Office of Identification and Citizenship omedelbart.

Visumfrågor och Emirates ID

Visumstatus är nära relaterat till Emirates ID. För det första krävs ett giltigt uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten för att få ett ID. För det andra kan Emirates ID göra det lättare att få eller förnya ett visum eftersom det bekräftar din uppehållsstatus. För det tredje kan det i vissa fall vara ett krav att ha ett Emirates ID för att resa in i eller ut ur landet.

Det är viktigt att notera att ett Emirates ID inte ersätter ett visum och inte ger dig rätt att resa in i eller vistas i Förenade Arabemiraten utan ett giltigt visum. Det kan dock fungera som ytterligare bevis på din uppehållsstatus när du ansöker om visum eller passerar gränsen.

Vid en ändring av viseringsstatus (t.ex. från en arbetsvisering till en investerarvisering eller vid en för att få medborgarskap i Förenade Arabemiraten), måste du uppdatera informationen i ditt Emirates ID. Detta kan du göra genom att ansöka om en uppdatering hos Förenade Arabemiratens federala identitets- och nationalitetsmyndighet.

Slutligen är det värt att notera att ett Emirates ID kan förenkla visumansökningsprocessen för vissa andra länder. Vissa länder erkänner Emirates ID som bevis på stabil bosättning i Förenade Arabemiraten, vilket kan vara en positiv faktor när man överväger en visumansökan. Det är dock alltid tillrådligt att kontrollera de specifika kraven med ambassaden eller konsulatet i det land du planerar att resa till.

I allmänhet spelar Emirates ID en viktig roll i visumärenden och kan göra livet i Förenade Arabemiraten mycket enklare för ryssar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte undantar från behovet av att följa visumkraven och Förenade Arabemiratens migrationslagar.

Kostnaden för ett Emirates ID varierar beroende på dess giltighetstid. För närvarande är kostnaden cirka 30 $ per giltighetsår. ID-kortet kan vara giltigt i ett till tre år, beroende på den sökandes visumstatus. När ID-kortet löper ut måste det förnyas.

Jämförelse med andra typer av ID-handlingar och visum i olika länder

Emirates ID har många fördelar jämfört med liknande dokument i andra länder. För det första är det en universell identitetshandling som används för att få tillgång till alla statliga och kommersiella tjänster i Förenade Arabemiraten. För det andra underlättar det visumansökan och förnyelseprocessen. För det tredje ger det ytterligare privilegier, t.ex. tillgång till statliga e-tjänster.

Jämfört med t.ex. det gröna kortet i USA eller blåkortet i EU erbjuder Emirates ID ett bredare utbud av tjänster och privilegier. Det bekräftar inte bara din uppehållsstatus, utan ger också tillgång till banktjänster, sjukvård, utbildning och andra viktiga tjänster.

Till skillnad från många andra länder kräver Förenade Arabemiraten inte att dess invånare årligen bekräftar sin status eller regelbundet förnyar sitt ID. Detta gör processen att äga och använda ett Emirates ID mycket bekvämare och billigare än liknande dokument i andra länder.

Slutligen är det viktigt att notera att Emirates ID erkänns av många länder och internationella organisationer, vilket gör resor och internationella transaktioner enklare för innehavare av detta ID.

Framgångshistorier

Många utländska medborgare har framgångsrikt skaffat ett Emirates ID och använt det för att förenkla sina liv i Förenade Arabemiraten. De bekräftar att processen för att få ett ID är enkel och snabb, och att det öppnar många möjligheter.

Här är några exempel. John, en programmerare från London, flyttade till Dubai 2019. Han konstaterar att han med Emirates ID snabbt kunde öppna ett bankkontoDu kan hyra en lägenhet och till och med skaffa ett lokalt körkort utan problem.

Sarah, en fransklärare från Paris, har bott i Förenade Arabemiraten i mer än fem år. Hon säger att Emirates ID har gjort det lättare för henne att teckna sjukförsäkring och anmäla sig till vidareutbildningskurser.

Marco, en entreprenör från Milano, använder sitt Emirates ID för att göra affärer i Förenade Arabemiraten. Han konstaterar att tack vare ID-kortet kunde han snabbt registrera sitt företag och få alla nödvändiga licenser.

Dessa berättelser bekräftar att Emirates ID är ett kraftfullt verktyg som kan göra livet mycket enklare för ryssar i Förenade Arabemiraten.

Nya ändringar i Förenade Arabemiratens lagstiftning

År 2023 gjordes vissa ändringar i Förenade Arabemiratens lagstiftning om Emirates ID. I synnerhet har förfarandena för att erhålla och förnya ett ID förenklats och nya tjänster tillgängliga för ID-innehavare har införts. Dessa ändringar syftar till att göra processen ännu mer bekväm och enkel för alla invånare i Förenade Arabemiraten.

Bland de viktigaste förändringarna som är värda att notera är följande:

Förenkling av ansökningsprocessen: Ansökan om Emirates ID kan nu lämnas in online, vilket förenklar processen avsevärt och sparar tid.

Utöka listan över tjänster: Emirates ID kan nu användas för att få tillgång till ännu fler statliga och kommersiella tjänster.

Införande av elektroniskt ID: Förutom det fysiska kortet kan du nu få en elektronisk version av ditt ID-kort, som du kan lagra på din smartphone.

Alla dessa förändringar gör Emirates ID till ett ännu mer bekvämt och funktionellt verktyg för att bo och arbeta i Förenade Arabemiraten.

Emirates ID spelar en viktig roll i livet för alla som bor i Förenade Arabemiraten. För utländska medborgare är det särskilt viktigt eftersom ID underlättar tillgången till många tjänster och möjligheter i landet. Dessutom är processen för att skaffa ett ID enkelt och snabbt, och det kommer till en liten kostnad. Sammantaget rekommenderar vi starkt att alla utländska medborgare som bor i eller planerar att flytta till Förenade Arabemiraten skaffar ett Emirates ID.

Vanliga frågor

Emirates ID är ett universellt ID-kort som används i Förenade Arabemiraten för att styrka sin identitet och få tillgång till olika offentliga och privata tjänster.

Emirates ID krävs för många transaktioner i Förenade Arabemiraten, inklusive att öppna ett bankkonto, få medicinsk service, registrera en bil och andra.

För att få ett Emirates ID krävs ett giltigt uppehållstillstånd, pass, uppehållshandlingar, läkarintyg samt att ansökan och avgifterna är ifyllda.

Processen för att få ett Emirates ID kan ta mellan 2 och 4 veckor från ansökningstillfället.

Ryska medborgare kan behöva tillhandahålla ytterligare dokument eller översättningar, samt uppfylla strikta krav på bosättning.

Ja, du måste uppdatera ditt Emirates ID när du ändrar personuppgifter som bostadsadress eller hälsotillstånd.

Emirates ID kan användas som resehandling för resor inom länderna i Gulfstaternas samarbetsråd.

Emirates ID kostar cirka 30 USD per giltighetsår, beroende på giltighetstid och visumstatus för den sökande.

Emirates ID erbjuder ett brett utbud av tjänster och privilegier, ger tillgång till statliga och kommersiella tjänster i Förenade Arabemiraten och underlättar processen för visumansökan och förnyelse.

Ja, ändringar i lagstiftningen kan förenkla förfarandena för att erhålla och förnya ID och införa nya tjänster för ID-innehavare.

Vad är Emirates ID?

Emirates ID är ett universellt ID-kort som används i Förenade Arabemiraten för att styrka sin identitet och få tillgång till olika offentliga och privata tjänster.

Vad är behovet av Emirates ID?

Emirates ID krävs för många transaktioner i Förenade Arabemiraten, inklusive att öppna ett bankkonto, få medicinsk service, registrera en bil och andra.

Vilka dokument behöver jag för att få ett Emirates ID?

För att få ett Emirates ID krävs ett giltigt uppehållstillstånd, pass, uppehållshandlingar, läkarintyg samt att ansökan och avgifterna är ifyllda.

Hur lång tid tar det att få ett Emirates ID?

Processen för att få ett Emirates ID kan ta mellan 2 och 4 veckor från ansökningstillfället.

Vilka är särdragen med att erhålla Emirates ID för medborgare i Ryska federationen?

Ryska medborgare kan behöva tillhandahålla ytterligare dokument eller översättningar, samt uppfylla strikta krav på bosättning.

Behöver jag uppdatera mitt Emirates ID?

Ja, du måste uppdatera ditt Emirates ID när du ändrar personuppgifter som bostadsadress eller hälsotillstånd.

Kan jag använda mitt Emirates-ID för att resa?

Emirates ID kan användas som resehandling för resor inom länderna i Gulfstaternas samarbetsråd.

Vad kostar det att hantera Emirates ID?

Emirates ID kostar cirka 30 USD per giltighetsår, beroende på giltighetstid och visumstatus för den sökande.

Vilka är fördelarna med Emirates ID jämfört med andra typer av ID?

Emirates ID erbjuder ett brett utbud av tjänster och privilegier, ger tillgång till statliga och kommersiella tjänster i Förenade Arabemiraten och underlättar processen för visumansökan och förnyelse.

Kan förändringar i Förenade Arabemiratens lagstiftning påverka processen för att få ett Emirates ID?

Ja, ändringar i lagstiftningen kan förenkla förfarandena för att erhålla och förnya ID och införa nya tjänster för ID-innehavare.

  Hitta de bästa fastigheterna - fyll bara i formuläret

  Genom att klicka på "Skicka" godkänner du webbplatsens integritetspolicy

  Kontakter

  Missa inte säljstarterna av bostadskomplex till bästa pris
  Prenumerera på en grupp på WhatsApp

  Lämna en förfrågan

  Vänligen fyll i telefonnumret i internationellt format

  Hittade du inte det du letade efter?

  Svara på 4 frågor (tar 30 sekunder) - få ett personligt urval av aktuella fastigheter + Guide "Hur man väljer en fastighet utomlands".

  Intresserad? Klicka på "Starta urval".

  Starta urval

  Eller mejla oss på WhatsApp - våra experter svarar på alla dina frågor

  sv_SESwedish