Försäljning av utländsk egendom
Kyrenia, Korshiyaka-gatan, Özyalçin 192-komplexet
Park Heights Square 1, Dubai, Förenade Arabemiraten
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., kontor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesien

Fastigheter på Bali för investerare

Startsida " Användbar " Fastigheter på Bali för investerare
Författare till artikeln:
Artem
Indonesiens specialist på fastigheter
Datum:  27.01.2024
Lästid: 9 min.
Visningar:  267

Under de senaste åren har Bali blivit en attraktion för många utländska investerare som letar efter lukrativa fastighetsinvesteringar. Detta tropiska paradis, känt för sina stränder, sin kultur och gästfrihet, erbjuder inte bara unika semestermöjligheter utan också attraktiva investeringsmöjligheter. Vår artikel syftar till att ge en översikt över den aktuella situationen på Balis fastighetsmarknad, beskriva viktiga trender och dynamik samt presentera detaljerna i investeringsprocessen för potentiella investerare.

En översikt över den nuvarande situationen på fastighetsmarknaden på Bali

Bali är inte bara ett populärt turistmål, utan också en av de mest attraktiva platserna för fastighetsinvesteringar. Trots effekterna av covid-19-pandemin fortsätter Balis fastighetsmarknad att visa motståndskraft. Ett viktigt inslag är tillgången på både budgetalternativ och lyxvillor och lägenheter. Tack vare sitt gynnsamma klimat, vackra natur, utvecklade infrastruktur och höga servicenivå lockar Bali allt fler utländska investerare.

Orsaker till det växande intresset från utländska investerare

 • Det gynnsamma klimatet och den vackra naturen lockar turister från hela världen, vilket skapar en hög efterfrågan på hyresfastigheter.
 • Möjligheten att få en stabil passiv inkomst från hyresfastigheter gör det attraktivt för investerare att investera i fastigheter på Bali.
 • Utvecklad infrastruktur och hög servicenivå ger bekvämt boende och rekreation, vilket bidrar till tillväxten av turistströmmen och ökad efterfrågan på fastigheter.
 • Indonesiens politiska stabilitet och neutralitet skapar en gynnsam investeringsmiljö och säkerställer att investeringarna skyddas mot politiska risker.

Alla dessa faktorer bidrar till att Balis fastighetsmarknad växer stadigt och gör den attraktiv för investerare.

Bali fastighetsmarknad: trender och dynamik

Under de senaste åren har fastighetspriserna på Bali ökat stadigt. Detta beror på den ökande efterfrågan från utländska investerare och turister. Men trots prisuppgången är fastigheter på Bali fortfarande prisvärda jämfört med andra populära turistmål.

Bali lockar investerare med sin unika kultur, naturskönhet och lokalbefolkningens gästfrihet. Detta, i kombination med den utvecklade infrastrukturen och den höga livskvaliteten, gör ön attraktiv för fastighetsinvesteringar.

Efterfrågan på Bali egendom växer inte bara bland utländska investerare, utan också bland lokalbefolkningen. Detta beror på utvecklingen av öns ekonomi, förbättrade levnadsvillkor och stigande inkomster för befolkningen.

Utländska investerare är särskilt intresserade av villor och lägenheter i öns turistområden som Seminyak, Kuta och Ubud. Dessa fastigheter är mycket efterfrågade bland turister och kan generera stabila hyresintäkter.

Trots de positiva trenderna har fastighetsmarknaden på Bali också sina risker. Dessa inkluderar möjligheten till förändringar i lagstiftningen, fluktuationer i den lokala valutan, liksom naturliga och politiska risker. Därför bör man innan man investerar i Bali egendom Det är viktigt att analysera marknaden noggrant och ta hänsyn till alla tänkbara faktorer.

Investeringsprocessen

Särdrag vid förvärv av fast egendom (hyresrätt och tomträtt)

Det finns två huvudtyper av fastighetsägande i Indonesien: leasehold och freehold. Leasehold är ett långsiktigt hyresavtal som kan löpa i upp till 25-30 år och kan förnyas i slutet av perioden. Freehold är full äganderätt, endast tillgänglig för indonesiska medborgare. Utländska investerare kan dock förvärva full äganderätt till en fastighet genom en förvaltare (vanligtvis en indonesisk medborgare).

Förfarande för behandling av transaktioner

Att köpa en fastighet på Bali innebär ett antal steg: välja en fastighet, kontrollera dokument, underteckna ett preliminärt kontrakt, betalning och överföring av äganderätten. Hela processen åtföljs vanligtvis av en advokat eller en fastighetsmäklare.

 • Juridiska aspekter på fastighetsförvärv
 • De juridiska aspekterna av fastighetsköp på Bali kan vara komplicerade, särskilt för utländska investerare. Det är viktigt att inse att utlänningar inte kan äga mark på Freehold basis. Det är dock möjligt att äga fastigheter genom ett långsiktigt hyresavtal (Leasehold) eller genom att bilda en juridisk person (PT PMA).
 • Välja ett objekt för investering
 • Det finns många faktorer som spelar in när man ska välja en förvaltningsfastighet. Det är viktigt att ta hänsyn till läge, typ av fastighet, dess värde och inkomstpotential. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att kontrollera att fastigheten är juridiskt ren och har alla nödvändiga tillstånd.
 • Kontroll av dokument
 • Att kontrollera fastighetsdokumenten är ett viktigt steg i köpprocessen. Det är nödvändigt att se till att alla nödvändiga dokument och tillstånd finns på plats, och att kontrollera fastigheten för eventuella skulder och belastningar.
 • Undertecknande av ett preliminärt avtal
 • Efter att ha valt objekt och kontrollerat dokumenten undertecknas ett preliminärt kontrakt, som fastställer villkoren för affären och parternas skyldigheter. Vid denna tidpunkt görs vanligtvis förskottsbetalning.
 • Betalning och överföring av äganderätt
 • När det preliminära kontraktet har undertecknats görs full betalning av fastighetspriset och sedan sker överföringen av äganderätten. Denna process åtföljs vanligtvis av en notarie. När transaktionen är slutförd får den nya ägaren alla nödvändiga dokument som bekräftar hans/hennes rättigheter till fastigheten.

Strategier och avkastning på investeringar

 • Användning av fastigheten: uthyrning, återförsäljning, privatbostad
 • Att investera i fastigheter på Bali kan inte bara vara lönsamt utan också trevligt. Fastighetsägare kan använda fastigheten för uthyrning, återförsäljning eller personlig bostad. Samtidigt kan hyresintäkterna variera från 6% till 10% per år.
 • Exempel på lönsamhet och faktorer som påverkar den
 • Avkastningen på investeringar i fastigheter på Bali beror på många faktorer, inklusive fastighetens läge, dess skick och efterfrågan på uthyrning. En villa i Seminyak-området som hyrs ut för $200 per dag kan till exempel ge upp till $30.000 per år.
 • Investeringsstrategier
 • Valet av strategi för fastighetsinvesteringar på Bali beror till stor del på investerarens mål och förmåga. För dem som letar efter en stabil passiv inkomst, kommer det mest lämpliga alternativet vara en långsiktig hyresfastighet. De som är villiga att ta en risk i hopp om högre avkastning kan överväga möjligheten att sälja fastigheten efter att den har renoverats eller renoverats. Slutligen kan en fastighet på Bali vara en utmärkt plats för privat boende, där man kan kombinera semester och arbete.
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • Förutom fastighetens läge och skick kan faktorer som kvaliteten på fastighetsförvaltningen, servicenivån och bekvämligheten för hyresgästerna samt rätt prissättningsstrategi påverka avkastningen på investeringen i en fastighet på Bali. Om man t.ex. erbjuder extra tjänster som städning, transfer, frukost etc. kan man öka hyresvärdet och därmed avkastningen på investeringen.
 • Beräkning av avkastning
 • För att beräkna avkastningen på investeringen i en fastighet på Bali måste man ta hänsyn till alla intäkter och kostnader som är förknippade med ägandet och driften av fastigheten. Intäkterna inkluderar hyra, medan kostnaderna inkluderar skatter, försäkringar, underhåll och reparation av fastigheten, förvaltningsbolagets avgifter etc. Samtidigt är det värt att tänka på att lönsamheten kan variera beroende på säsong, ekonomisk situation och andra faktorer.

Skattepolicy och skatteskulder

Fastighetsskatt och andra skatteaspekter

Fastighetsägare på Bali måste betala en årlig fastighetsskatt på cirka 0,5% av fastighetens taxeringsvärde. Vid köp av en fastighet ska dessutom en fastighetsöverlåtelseskatt (BPHTB) på 5% av transaktionsvärdet betalas. Om fastigheten hyrs ut måste även skatt på hyresintäkter betalas.

Skattepolitikens inverkan på investeringsbeslut

Skattepolitiken kan i hög grad påverka investeringsbesluten. Till exempel kan höga skatter på hyresintäkter minska avkastningen på investeringen. Innan du köper en fastighet är det därför viktigt att ta hänsyn till alla skatteskulder och ta reda på eventuella undantag och rabatter.

Rättsliga aspekter

När man köper en fastighet i ett annat land är det viktigt att tänka på de juridiska aspekterna. Indonesien, inklusive Bali, har vissa restriktioner för utländska investerare. Utlänningar kan t.ex. inte äga mark med äganderätt (freehold), men de kan hyra mark på lång sikt (leasehold). Det är därför tillrådligt att konsultera en advokat eller fastighetskonsult för detaljerad information och juridiskt stöd innan du köper en fastighet.

Riskfaktorer och marknadens framtid

Potentiella risker för investerare

Som alla andra investeringar innebär köp av fastigheter på Bali vissa risker. Till dessa hör lagändringar, oförutsägbara valutafluktuationer, naturkatastrofer och riskerna med att välja en opålitlig fastighetsutvecklare eller förvaltare.

Prognoser och förväntningar för fastighetsmarknaden på Bali

Trots de möjliga riskerna förutspår experterna en fortsatt tillväxt på Balis fastighetsmarknad. I takt med att den ekonomiska situationen förbättras och turisttrafiken återhämtar sig förväntas efterfrågan på fastigheter öka, vilket leder till högre priser och avkastning på investeringar.

Risker relaterade till fastigheters rättsliga status

En av de största riskerna i köpa fastighet på Bali är komplexiteten i fastigheters juridiska status. I Indonesien finns det restriktioner för utlänningars direkta köp av fastigheter, så ofta används ett system med förvaltare, vilket medför ytterligare risker. Det är viktigt att noggrant kontrollera alla dokument och kontakta en pålitlig advokat eller fastighetsmäklare.

Risker förknippade med ekonomiska fluktuationer

Som alla andra marknader påverkas fastighetsmarknaden på Bali av makroekonomiska faktorer. Fluktuationer i valutakurser, förändringar i regeringens ekonomiska politik och inflation kan alla påverka fastighetsvärden och avkastning på investeringar.

Förutsägelser för framtiden

Trots alla risker är experterna optimistiska när det gäller framtiden för Balis fastighetsmarknad. Med Indonesiens stabila ekonomiska tillväxt, ökande antal turister och utländska investerare samt aktivt stöd från regeringen förväntas öns fastighetsmarknad fortsätta att växa och utvecklas.

Slutsats

Bali är fortfarande en av de mest attraktiva destinationerna för fastighetsinvesteringar. Med sin unika kultur, vackra natur, stabila ekonomi och politiska neutralitet lockar ön många utländska investerare. Men som med alla investeringar kräver köp av fastigheter på Bali noggrann analys och planering.

Det är viktigt att beakta alla tänkbara risker, inklusive förändringar i lagstiftning, valutafluktuationer och naturkatastrofer. Det är också värt att uppmärksamma valet av utvecklare och ägandeformen för fastigheten.

Vanliga frågor

Viktiga fördelar är den stora efterfrågan på hyresrätter på grund av Balis popularitet bland turister, möjligheten att generera en stabil passiv inkomst, Indonesiens politiska stabilitet samt vackra naturlandskap och gynnsamma klimat.

De främsta riskerna är förändringar i lagstiftningen, fluktuationer i lokala valutakurser, eventuella naturkatastrofer och politiska risker samt den juridiska statusen för fastigheter för utländska investerare.

Utlänningar kan inte äga mark på Freehold-rättigheter, men kan förvärva fastigheten genom ett långsiktigt leasingavtal (Leasehold) eller genom att skapa en juridisk person (PT PMA).

Vid köp av fastighet ska överlåtelseskatt och årlig fastighetsskatt betalas. Om fastigheten hyrs ut ska även skatt på hyresintäkter betalas.

Priserna på Balis fastighetsmarknad har stadigt stigit på grund av ökad efterfrågan från utländska investerare och turister samt stigande lokala inkomster.

Det är viktigt att ta hänsyn till fastighetens läge, typ av fastighet, dess värde, dess inkomstpotential samt att kontrollera att fastigheten är juridiskt ren och att alla nödvändiga tillstånd finns.

Avkastningen kan variera beroende på många faktorer, inklusive läge och fastighetens skick. I genomsnitt kan hyresintäkterna variera från 6% till 10% per år.

Vilka är de främsta fördelarna med att investera i fastigheter på Bali?

Viktiga fördelar är den stora efterfrågan på hyresrätter på grund av Balis popularitet bland turister, möjligheten att generera en stabil passiv inkomst, Indonesiens politiska stabilitet samt vackra naturlandskap och gynnsamma klimat.

Vilka är riskerna med att investera i fastigheter på Bali?

De främsta riskerna är förändringar i lagstiftningen, fluktuationer i lokala valutakurser, eventuella naturkatastrofer och politiska risker samt den juridiska statusen för fastigheter för utländska investerare.

Kan utlänningar äga fastigheter på Bali med äganderätt?

Utlänningar kan inte äga mark på Freehold-rättigheter, men kan förvärva fastigheten genom ett långsiktigt leasingavtal (Leasehold) eller genom att skapa en juridisk person (PT PMA).

Vilka skatter och skyldigheter gäller vid fastighetsköp på Bali?

Vid köp av fastighet ska överlåtelseskatt och årlig fastighetsskatt betalas. Om fastigheten hyrs ut ska även skatt på hyresintäkter betalas.

Vilka är de aktuella trenderna och dynamiken på fastighetsmarknaden på Bali?

Priserna på Balis fastighetsmarknad har stadigt stigit på grund av ökad efterfrågan från utländska investerare och turister samt stigande lokala inkomster.

Vilka faktorer bör beaktas vid valet av investeringsmål?

Det är viktigt att ta hänsyn till fastighetens läge, typ av fastighet, dess värde, dess inkomstpotential samt att kontrollera att fastigheten är juridiskt ren och att alla nödvändiga tillstånd finns.

Vad är den genomsnittliga hyresintäkten för en fastighet på Bali?

Avkastningen kan variera beroende på många faktorer, inklusive läge och fastighetens skick. I genomsnitt kan hyresintäkterna variera från 6% till 10% per år.

  Hitta de bästa fastigheterna - fyll bara i formuläret

  Genom att klicka på "Skicka" godkänner du webbplatsens integritetspolicy

  Kontakter

  Missa inte säljstarterna av bostadskomplex till bästa pris
  Prenumerera på en grupp på WhatsApp

  Lämna en förfrågan

  Vänligen fyll i telefonnumret i internationellt format

  Hittade du inte det du letade efter?

  Svara på 4 frågor (tar 30 sekunder) - få ett personligt urval av aktuella fastigheter + Guide "Hur man väljer en fastighet utomlands".

  Intresserad? Klicka på "Starta urval".

  Starta urval

  Eller mejla oss på WhatsApp - våra experter svarar på alla dina frågor

  sv_SESwedish