Verkoop van overzees onroerend goed
Kyrenia, Korshiyaka straat, Özyalçin 192 complex
Park Heights Square 1, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
21, Socialisticheskaya St., SPb, kantoor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesië

Recht op invoer in de VAE - 2024

Startpagina " Handig " Recht op invoer in de VAE - 2024
Пошлина на ввоз в ОАЭ – 2024
Auteur van het artikel:
Anthony Bovkun
Specialist in onroerend goed UAE
Datum:  02.02.2024
Leestijd: 12 min.
Standpunten:  527

Een inleiding tot douaneregelgeving in de VAE wordt steeds relevanter in het licht van recente wijzigingen in de import- en exportregelgeving. Vanaf 01.01.2023 worden de nieuwe regels van kracht, wat een aantal veranderingen met zich meebrengt voor bedrijven en particulieren. We bespreken ook de geschiedenis van de wijzigingen in het douanebeleid van de VAE, maken een vergelijkende analyse met andere landen en bekijken de impact van deze wijzigingen op bedrijven en consumenten.

Kort overzicht van wijzigingen in de import-exportregels vanaf 01.01.2024

Met de start van 2024 hebben de VAE extra wijzigingen doorgevoerd in de import- en exportregelgeving. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de douaneprocedures te stroomlijnen, de interactie tussen bedrijven en douaneautoriteiten te vereenvoudigen en de internationale handel te stimuleren.

Een van de belangrijkste veranderingen was de invoering van een elektronisch goederenaangiftesysteem, dat het opstellen van de benodigde documenten aanzienlijk versnelt en de douanecontroleprocedure vereenvoudigt.

De invoerrechten voor sommige categorieën goederen werden ook herzien. Dit had vooral gevolgen voor FMCG en machines en is bedoeld om de lokale productie te ondersteunen en de concurrentievoorwaarden op de binnenlandse markt te verbeteren.

Een belangrijke innovatie was de introductie van groene corridors voor goederen die vooraf gecertificeerd zijn in exporterende landen. Dit helpt om het proces van douanecontrole te versnellen en de tijd te verkorten die goederen nodig hebben om de eindconsument te bereiken.

Al deze veranderingen zijn gericht op het creëren van een gunstiger ondernemingsklimaat, het stimuleren van economische groei en het aantrekken van buitenlandse investeerders. investeringen in de VAE.

Overzicht van invoerrechten

Invoerrechten in de VAE variëren afhankelijk van het soort goederen en hun oorsprong. Sommige goederen kunnen vrijgesteld zijn van invoerrechten, terwijl andere onderworpen kunnen zijn aan invoerrechten. Dit hangt af van veel factoren, waaronder de aard van de goederen, het land van herkomst en zelfs specifieke overeenkomsten tussen de VAE en het exporterende land.

Details over wijzigingen in invoerrechten

Met ingang van 01.01.2024 zijn de invoerrechten voor bepaalde goederen in de VAE gewijzigd. Dit omvat wijzigingen van de tarieven voor bepaalde categorieën goederen zoals textiel, elektronica en levensmiddelen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd als onderdeel van het streven van de VAE om hun economie te diversifiëren en hun internationale concurrentiepositie te verbeteren.

Lijst van goederen met gewijzigde rechten

Enkele items waarvoor de tarieven zijn gewijzigd:

 1. Textielproducten: de tarieven zijn verlaagd om de ontwikkeling van de textielindustrie in de VAE te stimuleren.
 2. Elektronische goederen: de tarieven werden verhoogd om lokale producenten te beschermen tegen goedkope invoer.
 3. Voedsel: de tarieven zijn verlaagd om de beschikbaarheid van voedsel voor de bevolking van de VAE te vergroten.

Goederen vrijgesteld van invoerrechten

Bepaalde categorieën goederen zijn volledig vrijgesteld van invoerrechten. Hiertoe behoren boeken en onderwijsmateriaal, wat de wens van de VAE weerspiegelt om onderwijs en culturele ontwikkeling aan te moedigen. Hieronder vallen ook bepaalde soorten medische apparatuur en medicijnen, wat de bezorgdheid van de VAE over de gezondheid van hun bevolking weerspiegelt.

Contante aangifte

Vereisten voor het aangeven van contant geld en waardevolle voorwerpen bij grensoverschrijding

Bij het binnenkomen of verlaten van de VAE zijn alle reizigers verplicht om contant geld of kostbaarheden met een waarde van meer dan US$27.000 aan te geven.

De verklaring omvat:

 1. Contant
 2. Cheques uitgegeven aan toonder
 3. Effecten uitgegeven aan toonder
 4. Edele metalen en edelstenen als hun gewicht bepaalde grenzen overschrijdt

Het is niet nodig om deze fondsen aan te geven zolang het bedrag de aangegeven limiet niet overschrijdt. Ongeacht het bedrag kan de douane echter informatie vragen over de herkomst van het geld of de kostbaarheden en het doel waarvoor ze worden geïmporteerd of geëxporteerd.

Niet-naleving van de aangiftevereisten kan leiden tot inbeslagname van geld of kostbaarheden en andere administratieve of strafrechtelijke sancties.

Goederen vrijgesteld van douanerechten in 2024

In 2024 zet de regering van de VAE haar beleid voort om onderwijs, kunst, cultuur en wetenschap te promoten via douanevrijstellingen voor bepaalde goederen.

Lijst en voorwaarden voor vrijstelling van douanerechten voor goederen

De lijst van goederen die in 2024 zijn vrijgesteld van douanerechten omvat:

 1. Onderwijsmateriaal: boeken, studieboeken, wetenschappelijke tijdschriften en andere materialen voor onderwijs en onderzoek.
 2. Kunst- en cultuurvoorwerpen: kunstwerken, antiek, muziekinstrumenten, nationaal erfgoed.
 3. Wetenschappelijke apparatuur: laboratoriumapparatuur, instrumenten en gereedschappen die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Om vrijstelling van douanerechten te verkrijgen, moeten bewijsstukken worden overgelegd om het doel van de goederen aan te tonen. De goederen moeten ook bestemd zijn voor gebruik in de VAE en niet voor wederverkoop.

Het is belangrijk op te merken dat deze voorwaarden aan verandering onderhevig zijn en het is raadzaam om een plaatselijke douaneagent of douanespecialist te raadplegen voordat je goederen importeert in de VAE.

Douanerechten

De douanerechten in de VAE variëren afhankelijk van de categorie van goederen. In de meeste gevallen bedraagt het tarief 5% van de waarde van de goederen, maar er zijn uitzonderingen voor sommige categorieën goederen.

Overzicht van douanerechten voor verschillende categorieën goederen

Enkele van de categorieën goederen en de bijbehorende douanerechten zijn:

 1. Textielproducten: 5%
 2. Elektronische goederen: 5%
 3. Voeding: 0-5%, afhankelijk van het type product

Voorbeelden van het berekenen van douanerechten

Om het douanerecht te berekenen, vermenigvuldig je de waarde van de goederen met het douanerechttarief. Als je bijvoorbeeld een elektronisch product van $1.000 importeert, is het douanerecht $50 ($1.000 * 5%).

Verboden en beperkte goederen in 2024

De regels voor verboden en beperkte goederen in de VAE blijven streng in 2024. Verboden goederen zijn goederen die onder geen beding mogen worden geïmporteerd of geëxporteerd uit het land. Beperkte goederen daarentegen mogen alleen worden geïmporteerd of geëxporteerd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Lijst van goederen waarvan de in- en uitvoer verboden is in 2024

Verboden goederen in de VAE in 2024 zijn onder andere:

 1. Verdovende middelen: alle soorten drugs en psychotrope middelen.
 2. Wapens en munitie: elk wapen, inclusief vuurwapens, wapens met scherpe rand en munitie daarvoor.
 3. Goederen die inbreuk maken op auteursrechten of handelsmerken: dit omvat alle nagemaakte of illegale kopieën van goederen.

Eisen en voorwaarden voor goederen waarvoor beperkingen gelden in 2024

Tot de goederen waarvoor in 2024 in de VAE beperkingen gelden, behoren:

 1. Dieren en planten: speciale toestemming van de relevante autoriteiten is vereist.
 2. Medicijnen: een medisch certificaat of recept van een arts is vereist.
 3. Alcohol: alleen verkrijgbaar voor personen ouder dan 21 jaar en er is een speciale vergunning nodig om het in te voeren.

Voordelen en vrijstellingen in 2024

In 2024 blijven de VAE voorzien in een aantal vrijstellingen en uitsluitingen voor bepaalde categorieën goederen en diensten. Deze stimuleringsmaatregelen en vrijstellingen hebben betrekking op een breed scala aan goederen en diensten, waaronder goederen en diensten die worden gebruikt voor educatieve, artistieke, culturele of wetenschappelijke doeleinden, evenals speciale categorieën goederen en diensten die door bepaalde groepen personen worden geleverd.

Voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstellingen van douanerechten in 2024

Om in 2024 in aanmerking te komen voor vrijstelling van douanerechten, moeten goederen of diensten aan bepaalde criteria voldoen. Dit kan inhouden dat de nodige documentatie moet worden voorgelegd, dat de bestemming van de goederen of diensten moet worden bevestigd en dat aan bepaalde voorwaarden en vereisten moet worden voldaan.

Lijst van categorieën goederen en diensten waarop in 2024 voordelen van toepassing zijn

Vrijstellingen van douanerechten in 2024 kunnen van toepassing zijn op de volgende categorieën goederen en diensten:

 1. Onderwijsmateriaal en -uitrusting: inclusief studieboeken, wetenschappelijke tijdschriften en uitrusting voor onderwijsinstellingen.
 2. Kunst- en cultuurgoederen: met inbegrip van kunstwerken, antiquiteiten en andere culturele artefacten.
 3. Wetenschappelijke apparatuur en benodigdheden: met inbegrip van laboratoriumapparatuur, wetenschappelijke instrumenten en materialen voor wetenschappelijk onderzoek.

Om deze voordelen te ontvangen, moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en moet de juiste documentatie worden verstrekt om het doel en het gebruik van deze goederen en diensten te ondersteunen.

Vormen van smokkel en soorten straffen

In 2024 blijven de VAE hun maatregelen tegen smokkel versterken door strenge wetten en regelgeving op te leggen. Overtreders kunnen zware boetes krijgen, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot $50.000, inbeslagname van goederen en zelfs een gevangenisstraf tot 5 jaar.

Beschrijving van de gevolgen voor overtreders van de douanewetgeving

Het overtreden van douaneregels in de VAE kan ernstige gevolgen hebben. Zo kan het illegaal importeren of exporteren van goederen leiden tot een boete van maximaal $50.000 of een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar, of beide. Bovendien worden illegaal geïmporteerde of geëxporteerde goederen in beslag genomen. Het is belangrijk om de douaneregels en regelgeving te kennen en te begrijpen om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Statiegeldteruggaveprocedure in 2024

In 2024 kan een waarborgsom worden gevraagd bij de uitvoer van goederen uit de VAE. Deze borg wordt terugbetaald wanneer de goederen uit het land worden geëxporteerd. De waarde van de borg kan variëren, maar is meestal een percentage van de waarde van de goederen die worden geëxporteerd. Als de waarde van de goederen bijvoorbeeld $10.000 is, kan de borg $1.000 zijn (10% van de waarde van de goederen).

Stappen voor de terugbetaling van de borg voor de uitvoer van goederen

Om de borg te kunnen terugbetalen, moet documentatie worden overlegd die bewijst dat de goederen uit het land zijn geëxporteerd. Dit kunnen douanedocumenten, goederendocumenten, enz. zijn. Zodra deze documentatie is geverifieerd, wordt de borg terugbetaald. Het is belangrijk om te weten dat het terugbetalen van de borg enige tijd in beslag kan nemen, dus het is aan te raden om dit proces van tevoren te plannen.

Geschiedenis van veranderingen in het douanebeleid van de VAE

Het invoerrechtenbeleid in de VAE heeft een lange weg afgelegd. In het begin van zijn bestaan hanteerde de VAE vrij hoge invoerrechten. In de jaren 1980 bedroeg het gemiddelde invoerrecht bijvoorbeeld ongeveer 20%. Na verloop van tijd stelde het land zich echter steeds meer open voor de internationale handel en begonnen de invoerrechten te dalen.

In de jaren 2000 verlaagden de VAE, als onderdeel van een strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken, het gemiddelde invoerrecht tot 5%. Dit leidde tot een toename van de invoer en vergrootte het aandeel van de VAE in de wereldhandel.

Vanaf 2023 hebben de VAE een aantal wijzigingen aangebracht in de import- en exportregelgeving, waaronder wijzigingen in de invoerrechten voor bepaalde categorieën goederen. Dit is gedaan als onderdeel van een strategie om het handelsklimaat verder te verbeteren en buitenlandse investeringen aan te trekken.

In 2024 willen de VAE deze trend voortzetten. Naar verwachting zal het gemiddelde invoerrecht met nog eens 1% worden verlaagd, wat neerkomt op 4% van de waarde van de goederen. Dit betekent dat voor een goed met een waarde van US$1.000 de invoerrechten US$40 zullen bedragen. Deze verandering kan leiden tot verdere groei van de invoer en het aandeel van de VAE in de wereldhandel vergroten.

Vergelijkende analyse met andere landen

In vergelijking met andere landen in het Midden-Oosten in 2024 blijven de VAE vasthouden aan hun beleid van relatief lage invoerrechten. Terwijl Iran bijvoorbeeld een gemiddeld invoerrecht heeft van ongeveer 26%, hebben de VAE een gemiddeld invoerrecht van slechts 5%. Dit maakt de VAE een aantrekkelijk land voor internationale bedrijven die zaken willen doen in de regio.

Zelfs in vergelijking met meer ontwikkelde landen zoals de VS, waar de gemiddelde invoerrechten rond de 3,4% liggen, blijven de VAE concurrerend dankzij het eenvoudige en transparante inklaringssysteem.

Daarnaast bieden de VAE een aantal preferentiële tarieven en vrijstellingen van invoerrechten voor bepaalde categorieën goederen en diensten, waardoor de invoerkosten voor sommige bedrijven aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Onderwijsmateriaal en wetenschappelijke apparatuur kunnen bijvoorbeeld belastingvrij in de VAE worden ingevoerd, wat de kosten voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen aanzienlijk verlaagt.

Over het algemeen blijft het invoerrechtenbeleid van de VAE in 2024 buitenlandse investeringen aantrekken en de internationale handel stimuleren, waardoor het land een aantrekkelijke bestemming wordt voor internationale bedrijven.

Impact op bedrijven en consumenten in 2024

De veranderingen in het douanebeleid van de VAE die in 2023 begonnen, zullen naar verwachting tot ver in 2024 gevolgen blijven hebben voor bedrijven en consumenten. Gezien de neerwaartse trend in de accijnstarieven zal de invoer naar verwachting verder toenemen.

Voor lokale bedrijven kan dit meer concurrentie betekenen, vooral in sectoren waar geïmporteerde goederen een aanzienlijk deel van de markt uitmaken. Voor een elektronicawinkel in de VAE kan het bijvoorbeeld betekenen dat ze moeten concurreren met goedkope importgoederen. Waar het voorheen een smartphone verkocht voor US$1,000, moet het nu misschien de prijs verlagen tot US$900 om concurrerend te blijven.

Voor buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in de VAE kunnen de lagere douanerechten een stimulans zijn om hun activiteiten uit te breiden. Een elektronicafabrikant uit de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld besluiten om meer te exporteren naar de VAE, gezien de lagere douanerechten.

Vanuit het oogpunt van de consument kunnen lagere invoerrechten leiden tot lagere prijzen voor geïmporteerde goederen. Dit kan leiden tot meer koopkracht en een betere levenskwaliteit. Als een consument zich voorheen bijvoorbeeld een geïmporteerde smartphone van US$1,000 kon veroorloven, kan hij of zij deze nu voor US$900 kopen en US$100 besparen voor andere aankopen.

Veranderingen in het douanebeleid van de VAE in 2024 zullen dus de marktdynamiek, het zakelijk gedrag en de consumentenvoorkeuren blijven beïnvloeden.

Conclusie

Veranderingen in de import- en exportregels van de VAE, die op 01.01.2023 van kracht worden, brengen veel nieuwe aspecten met zich mee voor bedrijven en particulieren. Van invoerrechten tot aangiftevereisten voor contanten en kostbaarheden, al deze veranderingen zijn belangrijk om in overweging te nemen bij het plannen van zakelijke transacties of persoonlijke aankopen. We hopen dat dit artikel je een beter inzicht heeft gegeven in deze veranderingen en hun mogelijke gevolgen voor jou.

Veelgestelde vragen

In 2024 hebben de VAE verdere wijzigingen ingevoerd om de douaneprocedures te stroomlijnen, waaronder de invoering van een elektronisch goederenaangiftesysteem, de herziening van de invoerrechten voor bepaalde categorieën goederen en de invoering van groene corridors voor vooraf gecertificeerde goederen.

In 2024 zijn educatief materiaal, bepaalde soorten medische apparatuur en medicijnen, evenals boeken en educatief materiaal, volledig vrijgesteld van invoerrechten in de VAE, wat bijdraagt aan het stimuleren van onderwijs en culturele ontwikkeling.

Alle reizigers die de VAE binnenkomen of verlaten, zijn verplicht om contant geld of kostbaarheden met een waarde van meer dan USD 27.000 aan te geven. Als u dit niet doet, kan het geld of de kostbaarheden in beslag worden genomen.

In de meeste gevallen bedraagt het douanerecht van de VAE 5% van de waarde van de goederen, maar voor bepaalde categorieën goederen, zoals levensmiddelen en textiel, kunnen andere tarieven of vrijstellingen gelden.

De invoer en uitvoer van verdovende middelen, wapens en munitie, en goederen die inbreuk maken op auteursrechten of handelsmerken, met inbegrip van nagemaakte en illegale kopieën van goederen, zijn strikt verboden in de VAE.

In 2024 verlenen de VAE vrijstellingen van douanerechten voor onderwijsmateriaal en -uitrusting, kunstmatige en culturele voorwerpen en wetenschappelijke apparatuur en materialen, op voorwaarde dat de juiste documentatie wordt verstrekt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de invoerrechten in de VAE in 2024?

In 2024 hebben de VAE verdere wijzigingen ingevoerd om de douaneprocedures te stroomlijnen, waaronder de invoering van een elektronisch goederenaangiftesysteem, de herziening van de invoerrechten voor bepaalde categorieën goederen en de invoering van groene corridors voor vooraf gecertificeerde goederen.

Welke goederen zijn vrijgesteld van invoerrechten in de VAE?

In 2024 zijn educatief materiaal, bepaalde soorten medische apparatuur en medicijnen, evenals boeken en educatief materiaal, volledig vrijgesteld van invoerrechten in de VAE, wat bijdraagt aan het stimuleren van onderwijs en culturele ontwikkeling.

Welke innovaties zijn er ingevoerd in de procedure voor het aangeven van geld bij het passeren van de grens met de VAE?

Alle reizigers die de VAE binnenkomen of verlaten, zijn verplicht om contant geld of kostbaarheden met een waarde van meer dan USD 27.000 aan te geven. Als u dit niet doet, kan het geld of de kostbaarheden in beslag worden genomen.

Welke douanerechten zijn van toepassing op verschillende categorieën goederen in de VAE?

In de meeste gevallen bedraagt het douanerecht van de VAE 5% van de waarde van de goederen, maar voor bepaalde categorieën goederen, zoals levensmiddelen en textiel, kunnen andere tarieven of vrijstellingen gelden.

Welke goederen mogen niet worden geïmporteerd en geëxporteerd uit de VAE?

De invoer en uitvoer van verdovende middelen, wapens en munitie, en goederen die inbreuk maken op auteursrechten of handelsmerken, met inbegrip van nagemaakte en illegale kopieën van goederen, zijn strikt verboden in de VAE.

Welke vrijstellingen en uitsluitingen zijn beschikbaar voor bepaalde categorieën goederen en diensten in 2024?

In 2024 verlenen de VAE vrijstellingen van douanerechten voor onderwijsmateriaal en -uitrusting, kunstmatige en culturele voorwerpen en wetenschappelijke apparatuur en materialen, op voorwaarde dat de juiste documentatie wordt verstrekt.

  Vind de beste eigenschappen - vul gewoon het formulier in

  Door op "Verzenden" te klikken ga je akkoord met het privacybeleid van de site

  Contacten

  Mis de verkooplanceringen van wooncomplexen tegen de beste prijs niet
  Abonneer je op een groep op WhatsApp

  Laat een verzoek achter

  Vul het telefoonnummer in internationaal formaat in

  Niet gevonden wat je zocht?

  Beantwoord 4 vragen (duurt 30 seconden) - ontvang een gepersonaliseerde selectie van huidige woningen + Gids "Hoe kies ik een woning in het buitenland".

  Geïnteresseerd? Klik op "Selectie starten".

  Start selectie

  Of stuur een e-mail naar WhatsApp - onze specialisten beantwoorden al je vragen

  nl_NLDutch