Salg af oversøisk ejendom
Kyrenia, Korshiyaka-gaden, Özyalçin 192-komplekset
Park Heights Square 1, Dubai, UAE
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
21, Socialisticheskaya St., SPb, kontor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesien

Told på import til UAE - 2024

Startside " Nyttig " Told på import til UAE - 2024
Told på import til UAE - 2024
Forfatter af artiklen:
Anthony Bovkun
UAE ejendomsspecialist
Dato:  02.02.2024
Læsetid: 12 min.
Visninger:  582

En introduktion til toldbestemmelserne i De Forenede Arabiske Emirater bliver stadig mere relevant i lyset af de seneste ændringer i import- og eksportbestemmelserne. Fra 01.01.2023 træder de nye regler i kraft, hvilket medfører en række ændringer for virksomheder og enkeltpersoner. Vi vil også diskutere historien om UAE's toldpolitiske ændringer, foretage en komparativ analyse med andre lande og overveje konsekvenserne af disse ændringer for virksomheder og forbrugere.

Kort oversigt over ændringer i import- og eksportreglerne fra 01.01.2024

Med starten af 2024 har De Forenede Arabiske Emirater indført yderligere ændringer i import- og eksportreglerne. Disse ændringer har til formål at strømline toldprocedurerne, forenkle virksomhedernes interaktion med toldmyndighederne og fremme international handel.

En af de vigtigste ændringer var indførelsen af et elektronisk varedeklarationssystem, som i høj grad fremskynder processen med at udfærdige de nødvendige dokumenter og forenkler toldkontrolproceduren.

Importtoldsatserne for nogle varekategorier blev også revideret. Det påvirkede især FMCG og maskiner, hvilket har til formål at støtte den lokale produktion og forbedre konkurrencevilkårene på hjemmemarkedet.

En vigtig nyskabelse var indførelsen af grønne korridorer for varer, der er forhåndscertificeret i eksportlandene. Det er med til at fremskynde processen med at passere gennem toldkontrollen og reducere den tid, det tager for varerne at nå frem til slutbrugeren.

Alle disse ændringer har til formål at skabe et mere gunstigt erhvervsmiljø, stimulere den økonomiske vækst og tiltrække udenlandske investorer. investering i UAE.

Oversigt over importafgifter

Importafgifter i De Forenede Arabiske Emirater varierer afhængigt af varetype og oprindelse. Nogle varer kan være fritaget for told, mens andre kan være underlagt told. Dette afhænger af mange faktorer, herunder varernes art, oprindelseslandet og endda specifikke aftaler mellem De Forenede Arabiske Emirater og eksportlandet.

Detaljer om ændringer i importtoldsatser

Med virkning fra 01.01.2024 er importtoldsatserne for visse varer i De Forenede Arabiske Emirater blevet ændret. Dette omfatter ændringer af satserne for visse varekategorier som tekstiler, elektronik og fødevarer. Disse ændringer er blevet implementeret som en del af UAE's bestræbelser på at diversificere sin økonomi og øge sin internationale konkurrenceevne.

Liste over varer med ændrede toldsatser

Nogle af de varer, hvor priserne er blevet ændret, omfatter:

 1. Tekstilprodukter: Satserne er blevet reduceret for at fremme udviklingen af tekstilindustrien i De Forenede Arabiske Emirater.
 2. Elektroniske varer: Satserne blev hævet for at beskytte lokale producenter mod billig import.
 3. Fødevarer: Satserne er blevet reduceret for at øge tilgængeligheden af fødevarer til befolkningen i De Forenede Arabiske Emirater.

Varer fritaget for importafgifter

Visse kategorier af varer er helt fritaget for importafgifter. Det gælder bl.a. bøger og undervisningsmateriale, hvilket afspejler UAE's ønske om at fremme uddannelse og kulturel udvikling. Det gælder også visse typer medicinsk udstyr og medicin, hvilket afspejler UAE's bekymring for befolkningens sundhed.

Kontant erklæring

Krav til deklaration af kontanter og værdigenstande ved grænsepassage

Ved ind- og udrejse af UAE skal alle rejsende deklarere kontanter eller værdigenstande, der overstiger, hvad der svarer til 27.000 USD.

Erklæringen skal indeholde:

 1. Kontanter
 2. Checks udstedt til ihændehaver
 3. Værdipapirer udstedt til ihændehaver
 4. Ædelmetaller og -sten, hvis deres vægt overskrider visse grænser

Det er ikke nødvendigt at deklarere disse midler, så længe beløbet ikke overstiger den angivne grænse. Uanset beløbets størrelse kan toldvæsenet dog anmode om oplysninger om pengenes eller værdigenstandenes oprindelse og det formål, de importeres eller eksporteres til.

Manglende overholdelse af deklarationskravene kan resultere i konfiskation af midler eller værdigenstande og andre administrative eller strafferetlige sanktioner.

Varer fritaget for told i 2024

I 2024 fortsætter UAE-regeringen sin politik med at fremme uddannelse, kunst, kultur og videnskab gennem toldfritagelser for visse varer.

Liste og betingelser for fritagelse af varer for told

Listen over varer, der er fritaget for told i 2024, omfatter:

 1. Undervisningsmaterialer: bøger, lærebøger, videnskabelige tidsskrifter og andre materialer til undervisning og forskning.
 2. Kunst- og kulturgenstande: kunstværker, antikviteter, musikinstrumenter, national kulturarv.
 3. Videnskabeligt udstyr: laboratorieudstyr, instrumenter og værktøjer, der bruges til videnskabelig forskning.

For at opnå fritagelse for told skal der fremlægges dokumentation, der bekræfter varernes formål. Varerne skal også være beregnet til brug i UAE og ikke til videresalg.

Det er vigtigt at bemærke, at disse betingelser kan ændres, og det er tilrådeligt at rådføre sig med en lokal toldagent eller toldspecialist, før man importerer varer til De Forenede Arabiske Emirater.

Toldsatser

Toldsatserne i De Forenede Arabiske Emirater varierer afhængigt af varekategorien. I de fleste tilfælde er satsen 5% af varens værdi, men der er undtagelser for nogle varekategorier.

Oversigt over toldsatser for forskellige varekategorier

Nogle af varekategorierne og deres tilsvarende toldsatser omfatter:

 1. Tekstilprodukter: 5%
 2. Elektroniske varer: 5%
 3. Fødevarer: 0-5%, afhængigt af produkttype

Eksempler på beregning af told

For at beregne tolden skal du gange varens værdi med toldsatsen. Hvis du f.eks. importerer en elektronisk vare til en værdi af 1.000 dollars, vil tolden være 50 dollars (1.000 dollars * 5%).

Forbudte og begrænsede varer i 2024

Reglerne for forbudte og begrænsede varer i De Forenede Arabiske Emirater er fortsat strenge i 2024. Forbudte varer omfatter varer, der under ingen omstændigheder kan importeres eller eksporteres fra landet. Begrænsede varer kan på den anden side kun importeres eller eksporteres, hvis visse betingelser er opfyldt.

Liste over varer, der er forbudt at importere og eksportere i 2024

Forbudte varer i UAE i 2024 omfatter:

 1. Narkotiske stoffer: alle former for narkotika og psykotrope stoffer.
 2. Våben og ammunition: ethvert våben, herunder skydevåben, skarpladte våben og ammunition til dem.
 3. Varer, der krænker ophavsret eller varemærker: Dette omfatter alle forfalskede eller ulovlige kopier af varer.

Krav og betingelser for begrænsede varer i 2024

Begrænsede varer i UAE i 2024 omfatter:

 1. Dyr og planter: Der kræves særlig tilladelse fra de relevante myndigheder.
 2. Medicin: Der kræves en lægeerklæring eller en recept fra en læge.
 3. Alkohol: kun tilgængelig for personer over 21 år, og der kræves en særlig tilladelse til at medbringe det.

Fordele og undtagelser i 2024

I 2024 giver UAE fortsat en række fritagelser og undtagelser for visse kategorier af varer og tjenesteydelser. Disse incitamenter og fritagelser dækker en bred vifte af varer og tjenesteydelser, herunder dem, der bruges til uddannelsesmæssige, kunstneriske, kulturelle eller videnskabelige formål, samt særlige kategorier af varer og tjenesteydelser, der leveres af visse grupper af personer.

Betingelser for at opnå toldfritagelse i 2024

For at være berettiget til toldfritagelse i 2024 skal varer eller tjenesteydelser opfylde visse kriterier. Dette kan omfatte fremlæggelse af den nødvendige dokumentation, bekræftelse af varernes eller tjenesternes destination og opfyldelse af visse betingelser og krav.

Liste over kategorier af varer og tjenester, der er omfattet af fordele i 2024

Toldfritagelser i 2024 kan gælde for følgende kategorier af varer og tjenesteydelser:

 1. Undervisningsmaterialer og -udstyr: herunder lærebøger, videnskabelige tidsskrifter og udstyr til uddannelsesinstitutioner.
 2. Kunst- og kulturgenstande: herunder kunstværker, antikviteter og andre kulturelle artefakter.
 3. Videnskabeligt udstyr og forsyninger: herunder laboratorieudstyr, videnskabelige instrumenter og materialer til videnskabelig forskning.

For at modtage disse fordele skal visse betingelser dog være opfyldt, og der skal fremlægges passende dokumentation for formålet med og brugen af disse varer og tjenester.

Former for smugling og typer af straf

I 2024 fortsætter UAE med at styrke sine foranstaltninger mod smugling ved at indføre strenge love og lovgivningsmæssige foranstaltninger. Overtrædelser kan medføre alvorlige bøder, som i nogle tilfælde kan nå op på 50.000 dollars, konfiskation af varer og endda fængsel i op til 5 år.

Beskrivelse af konsekvenser for overtrædelser af toldregler

Overtrædelse af toldbestemmelserne i De Forenede Arabiske Emirater kan få alvorlige konsekvenser. For eksempel kan ulovlig import eller eksport af varer resultere i en bøde på op til 50.000 dollars eller fængsel i op til 5 år eller begge dele. Desuden vil ulovligt importerede eller eksporterede varer blive konfiskeret. Det er vigtigt at kende og forstå toldreglerne og de lovgivningsmæssige foranstaltninger for at undgå uønskede konsekvenser.

Procedure for tilbagebetaling af depositum i 2024

I 2024 kan der kræves et depositum ved eksport af varer fra UAE. Dette depositum refunderes, når varerne eksporteres fra landet. Værdien af depositummet kan variere, men det er normalt en procentdel af værdien af de varer, der eksporteres. Hvis varernes værdi f.eks. er 10.000 dollars, kan depositummet være 1.000 dollars (10% af varernes værdi).

Fremgangsmåde ved tilbagebetaling af depositum for eksport af varer

For at få refunderet depositummet skal der fremlægges dokumentation for, at varerne blev eksporteret fra landet. Dette kan omfatte tolddokumenter, varedokumenter osv. Når denne dokumentation er verificeret, vil depositummet blive refunderet. Det er vigtigt at bemærke, at processen med tilbagebetaling af depositum kan tage noget tid, så det anbefales, at du planlægger denne proces i forvejen.

Historien om ændringer i UAE's toldpolitik

Importtoldpolitikken i De Forenede Arabiske Emirater er kommet langt. I begyndelsen af sin eksistens havde UAE ret stive toldsatser på import. I 1980'erne var den gennemsnitlige importtoldsats f.eks. omkring 20%. Men som tiden gik, åbnede landet sig mere og mere for international handel, og toldsatserne begyndte at falde.

Som led i en strategi for at tiltrække udenlandske investeringer sænkede UAE i 2000 den gennemsnitlige importtoldsats til 5%. Det førte til en stigning i importen og øgede UAE's andel af verdenshandelen.

Fra 2023 har De Forenede Arabiske Emirater foretaget en række ændringer i import- og eksportreglerne, herunder ændringer i importtoldsatserne for visse varekategorier. Det er sket som led i en strategi for yderligere at forbedre handelsklimaet og tiltrække udenlandske investeringer.

I 2024 planlægger UAE at fortsætte denne tendens. Det forventes, at den gennemsnitlige importtold vil blive reduceret med yderligere 1%, hvilket vil svare til 4% af varens værdi. Det betyder, at for en vare til en værdi af 1.000 USD vil importtolden være 40 USD. Denne ændring kan føre til yderligere vækst i importen og øge UAE's andel af den globale handel.

Sammenlignende analyse med andre lande

Sammenlignet med andre lande i Mellemøsten i 2024 fastholder UAE fortsat sin politik med relativt lave importafgifter. Mens Iran f.eks. har en gennemsnitlig importtoldsats på omkring 26%, har UAE en gennemsnitlig importtoldsats på kun 5%. Det gør De Forenede Arabiske Emirater til et attraktivt land for internationale virksomheder, der ønsker at drive forretning i regionen.

Selv når man sammenligner med mere udviklede lande som USA, hvor den gennemsnitlige importtoldsats er omkring 3,4%, er UAE stadig konkurrencedygtig på grund af sit enkle og gennemsigtige fortoldningssystem.

Derudover tilbyder UAE en række præferencesatser og toldfritagelser for visse kategorier af varer og tjenester, hvilket kan reducere importomkostningerne betydeligt for nogle virksomheder. For eksempel kan undervisningsmaterialer og videnskabeligt udstyr importeres toldfrit til De Forenede Arabiske Emirater, hvilket reducerer omkostningerne for uddannelses- og forskningsinstitutioner betydeligt.

Samlet set fortsætter UAE's politik for importafgifter i 2024 med at tiltrække udenlandske investeringer og øge den internationale handel, hvilket gør landet til en attraktiv destination for internationale virksomheder.

Indvirkning på virksomheder og forbrugere i 2024

De Forenede Arabiske Emiraters toldpolitiske ændringer, der begyndte i 2023, forventes fortsat at påvirke virksomheder og forbrugere langt ind i 2024. I betragtning af den nedadgående tendens i toldsatserne forventes importen at stige yderligere.

For lokale virksomheder kan det betyde mere konkurrence, især i sektorer, hvor importerede varer udgør en betydelig del af markedet. For en elektronikforhandler i De Forenede Arabiske Emirater kan det f.eks. betyde, at de skal konkurrere med billige importerede varer. Hvor de tidligere solgte en smartphone for 1.000 dollars, kan de nu være nødt til at sætte prisen ned til 900 dollars for at forblive konkurrencedygtige.

For udenlandske virksomheder, der ønsker at drive forretning i De Forenede Arabiske Emirater, kan lavere toldsatser være et incitament til at udvide aktiviteterne. For eksempel kan en elektronikproducent fra USA beslutte at øge eksporten til De Forenede Arabiske Emirater på grund af de lavere toldsatser.

Fra et forbrugerperspektiv kan lavere toldsatser føre til lavere priser på importerede varer. Det kan føre til øget købekraft og forbedret livskvalitet. Hvis en forbruger f.eks. tidligere havde råd til at købe en importeret smartphone til 1.000 dollars, kan han eller hun nu købe den til 900 dollars og spare 100 dollars til andre indkøb.

Derfor vil ændringer i De Forenede Arabiske Emiraters toldpolitik i 2024 fortsat påvirke markedsdynamikken, forretningsadfærden og forbrugernes præferencer.

Konklusion

Ændringer i UAE's import- og eksportregler, som træder i kraft den 01.01.2023, medfører mange nye funktioner for virksomheder og enkeltpersoner. Fra importtoldsatser til krav om deklaration af kontanter og værdigenstande - alle disse ændringer er vigtige at overveje, når man planlægger forretningstransaktioner eller personlige indkøb. Vi håber, at denne artikel har hjulpet dig til bedre at forstå disse ændringer og deres potentielle indvirkning på dig.

Hyppige spørgsmål

I 2024 indførte De Forenede Arabiske Emirater yderligere ændringer for at strømline toldprocedurerne, herunder indførelsen af et elektronisk varedeklarationssystem, revision af importtoldsatser for visse varekategorier og indførelsen af grønne korridorer for forhåndscertificerede varer.

I 2024 er undervisningsmaterialer, visse typer medicinsk udstyr og medicin samt bøger og undervisningsmaterialer helt fritaget for importafgifter i De Forenede Arabiske Emirater, hvilket er med til at stimulere uddannelse og kulturel udvikling.

Alle rejsende, der rejser ind i eller ud af De Forenede Arabiske Emirater, skal deklarere kontanter eller værdigenstande, der overstiger et beløb svarende til 27.000 USD. Hvis man ikke gør det, kan pengene eller værdigenstandene blive konfiskeret.

I de fleste tilfælde er UAE-toldsatsen 5% af varens værdi, men der kan gælde andre satser eller toldfritagelser for visse varekategorier som f.eks. fødevarer og tekstiler.

Import og eksport af narkotiske stoffer, våben og ammunition og varer, der krænker ophavsret eller varemærker, herunder forfalskede og ulovlige kopier af varer, er strengt forbudt i UAE.

I 2024 giver De Forenede Arabiske Emirater toldfritagelse for undervisningsmaterialer og -udstyr, kunstige og kulturelle genstande samt videnskabeligt udstyr og materialer, forudsat at der fremlægges passende dokumentation.

Hvad er de største ændringer i UAE's importafgifter i 2024?

I 2024 indførte De Forenede Arabiske Emirater yderligere ændringer for at strømline toldprocedurerne, herunder indførelsen af et elektronisk varedeklarationssystem, revision af importtoldsatser for visse varekategorier og indførelsen af grønne korridorer for forhåndscertificerede varer.

Hvilke varer er fritaget for importafgifter i UAE?

I 2024 er undervisningsmaterialer, visse typer medicinsk udstyr og medicin samt bøger og undervisningsmaterialer helt fritaget for importafgifter i De Forenede Arabiske Emirater, hvilket er med til at stimulere uddannelse og kulturel udvikling.

Hvilke nyskabelser er der indført i proceduren for at deklarere penge, når man krydser grænsen til De Forenede Arabiske Emirater?

Alle rejsende, der rejser ind i eller ud af De Forenede Arabiske Emirater, skal deklarere kontanter eller værdigenstande, der overstiger et beløb svarende til 27.000 USD. Hvis man ikke gør det, kan pengene eller værdigenstandene blive konfiskeret.

Hvilke toldsatser gælder for forskellige varekategorier i De Forenede Arabiske Emirater?

I de fleste tilfælde er UAE-toldsatsen 5% af varens værdi, men der kan gælde andre satser eller toldfritagelser for visse varekategorier som f.eks. fødevarer og tekstiler.

Hvilke varer er det forbudt at importere og eksportere fra UAE?

Import og eksport af narkotiske stoffer, våben og ammunition og varer, der krænker ophavsret eller varemærker, herunder forfalskede og ulovlige kopier af varer, er strengt forbudt i UAE.

Hvilke fritagelser og undtagelser er der for visse kategorier af varer og tjenesteydelser i 2024?

I 2024 giver De Forenede Arabiske Emirater toldfritagelse for undervisningsmaterialer og -udstyr, kunstige og kulturelle genstande samt videnskabeligt udstyr og materialer, forudsat at der fremlægges passende dokumentation.

  Vi finder de bedste ejendomme - bare udfyld formularen

  Ved at klikke på "Send" accepterer du webstedets privatlivspolitik.

  Kontaktpersoner

  Gå ikke glip af salgsstart af boligkomplekser til den bedste pris
  Tilmeld dig en gruppe på WhatsApp

  Efterlad en anmodning

  Udfyld venligst telefonnummeret i internationalt format

  Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

  Svar på 4 spørgsmål (tager 30 sekunder) - få et personligt udvalg af aktuelle ejendomme + guide "Sådan vælger du en ejendom i udlandet".

  Er du interesseret? Klik på "Start udvælgelse".

  Start valg

  Eller send os en e-mail på WhatsApp - vores specialister vil besvare alle dine spørgsmål

  da_DKDanish